Call Us Today: 052-5535241

11/2011 .גדעון ב.צ

By in Testimonials with 0 Comments

 

 

15 נובמבר 2011

משולחנו של ג.ב.צ.

מר דרור קמינר תיווך את קניית הבית אותו רכשתי בקיסריה.

מר קמינר הפך את הרכישה לחוויה נעימה, שלב האיתור היה מקצועי ביותר, לא ראיתי ולו נכס אחד לא מתאים,  ויתרה מכך לא איתרתי נכסים מתאימים אותם דרור לא הראה לי.

ההגשה היתה מעולה, תיקיה עם תיאור מדוקדק של נכסים ומחירם.

בכל נכס אליו, הגענו חיכו אנשים, התיאומים היו מושלמים

תהליך המו”מ :

דרור היה גורם ממתן ומקרב, בפגישה עם הרוכשים נפגשנו כאילו היינו ידידים

נעים הליכות ומקצוען אמיתי,

כיף

ג.ב.צ

שכונה 6

 

Call Now Button