Call Us Today: 052-5535241

06/2008 גיא ויונית לרנר

By in testimonial with 0 Comments

12 יוני 2008

לכל מען דבאי,

אשתי ואני נמצאים בתהליך חזרה לארץ שבמסגרתו נעזרנו בשירותיו של דרור קמינר בחיפוש בית לקנייה ו/או לשכירות בקיסריה.

דרור הפגין ידע רב בשוק הנדל”ן המקומי, כל ביקור הוכן במקצועיות סבלנות ודגשים עד הפרט האחרון

במהלך המו”מ עם המוכרים, הוא דאג להתקדמות התהליך , והחשוב מכל הפגין חשיבה מקורית ויצירתית שהביאה אותנו לסגירת עסקה.

בנוסף, דרור עזר לנו במידע רב על הקהילה ודרכים להשתלב בה עם חזרתינו ארצה.

בברכה

גיא ויונית לרנר

רחוב ברקת 36

קיסריה

 

 

Call Now Button