Call Us Today: 052-5535241

דר’ יעקב אדלר 11/2015

By in testimonial with 0 Comments

26 נובמבר 2015 ירושלים

דר יעקב אדלר

רח קובובי 18’א

ירושלים ישראל 96757

טל: 0775412435

טל: 0526412437

jaadler@netvision.net.il

לכל המעוניין בדבר,

הנידון: Dror Kaminer, Caesarea Estates realty

מר קמינר הומלץ לנו כמתווך דירות מוכר בקיסריה. פנינו אליו דרך בתנו, נעמה אדלר בלו, תושבת קיסריה.

מהרגע הראשון פגשנו אדם חם וידידותי מעבר למה שמצופה ביחסים בין לקוח ונותן שירות.

דרור הצטיין מהרגע הראשון כאדם תכליתי ויעיל אשל הבין את צרכינו ויכולתינו ותוך ימים הציג לנו בית למכירה. אחרי שהשיג את כל הפרטים הדרושים לקידום העסקה, התברר שדחריגות בנייה בבית זה לא קחיבלו את אישור המהנדס של קיסריה, ונאלצנו לבטל את העסקה.

אוךם דרור מצא תוך זמן קצר בית אחר שעמד למכירה- בעל תכנון ותכונות שהתאימו לנו יותר מהעסקה הקודמת,. תחת פעילותו הנמרצת והמקצועית הוא ריכז את האישורים הדרושים והתכניות הנחוצות, אירגן פגישה בתל אביב עם המוכרים להסכמה עקרונית ומאוחר יותר, בשעת חתוימת העסקה הצליח להשיג הטבה נוספת במחירץ

התנסינו בחברות תיווך אחרות בירושלים, שם מכרנו את ביתנו, אולן לא ניתן להשוות את חריצותו ומקצועיותו של דרור לאף אחת מהחברות הנ”ל.

אנו מודים לדרור על מאמציו שהביאו לסיום העסקה לשביעתינו הגמורה וממליצים מכל הלב על מר קמינר

בברכה

ד'”ר יעקב אדלר

 

Call Now Button